Corporate Social Responsibility

Människor

Varje dag sätter Promotiv människor och samhället i fokus. Promotivs grundläggande värderingar gentemot sina anställda är ambition, uppmärksamhet, ärlighet och pålitlighet. Våra anställda reflekterar samma mångfald som vi hittar i vårt samhälle och genom sin kunskap, erfarenhet och talang bidrar varje individ till att berika vår organisation.

I många år har Promotiv haft ett nära samarbete med Senzer, som stödjer människor med sämre arbetsmöjligheter. Promotiv erbjuder människor med yrkeshandikapp och människor som genomgår ett återanpassningsprogram meningsfulla aktiviteter på dagtid i en trevlig arbetsmiljö.

 För att kunna vara och hålla oss framgångsrika, utvecklas vi konstant, både på individnivå och som organisation. Därför erbjuder vi våra anställda olika träningsmöjligheter vilket ökar både arbetsglädjen och kunskapen inom företaget.

Arbetsförhållanden och säkerhet inom företaget är såklart en av våra viktigaste frågor. Vi uppskattar samma inställning hos våra nationella och internationella leverantörer. Vi strävar efter att göra våra normer och värderingar angående arbetsförhållanden, säkerhet och mänskliga rättigheter kända världen över. Vi vill försäkra oss om att våra produkter är producerade rättvist och under goda förhållanden.

Jorden

Vi fokuserar också på CSR när vi tar oss an nya projekt. Under 2015 har logistikavdelningen expanderats och renoverats.Vi har också låtit installera gaseldade element i lobbyn som använder hälften så mycket gas som ett indirekt gaseldat element. Genom att installera större fönster är det också mindre behov för lampor och artificiellt ljus. Dessutom skapar solljuset en trivsam arbetsmiljö.

Profit

Promotiv är ett kommersiellt företag, med resultatorienterad målsättning. Promotiv positionerar sig som en expert inom företagssamarbeten och vi är övertygade om att Selling Together! bygger och stärker företagsrelationer. Promotiv sponsorerar diverse lokala och nationella välgörenhetsorganisationer.

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 8.00 - 16.00 måndag till fredag)

LogoTool