Säkert och certifierat

Produktsäkerhet i vårt sortiment har alltid högsta prioritet

Promotiv gör sitt bästa för att garantera produktsäkerhet. Trots allt innebär produktsäkerhet också säkerhet för våra kunder. Våra produkter testas därför inte bara på funktionalitet och kvalitet, utan också säkerhet.

Lagar och regler

Vi låter testa alla våra produkter av certifierade testorgan för att försäkra oss om att våra produkter lever upp till gällande regelverk när det gäller säkerhet. Vi frågar också våra leverantörer om dokumentation som bekräftar att produkterna möter våra specificerade önskemål samt specificeringar i rådande lagstiftning.

Det finns många olika lagar och regler som tillämpas på våra produkter, Här är några exempel:
- Generella produktssäkerhetsdirektiv (2001/95/C): angående generell produktsäkerhet.
- Säkerhetsdirektiv för leksaker (2009/48/EC): angående produktsäkerhet för leksaker.
- REACH regulering ((EC) No. 1907/2006): angående registrering, utvärdering, autorisering och restriktioner av kemikalier.
- EMC-direktiv (2004/108/EC, new 2014/30/EU): angående elektromagnetisk kompatibilitet av elektroniska produkter.
- RoHS (2011/65/EU): angående restriktioner om användning farliga substanser i elektroniska produkter.
- Matsäkerhetsdirektiv ((EC) No. 1935/2004): angående material och produkter som har tilltänkt användning och kontakt med mat.

Europeisk certifiering - en kontinuerlig process

Listan ovan är inte komplett, men kan ge dig en inblick i omfattningen och komplexiteten av de regler som tillämpas på produkterna i vårt sortiment. Från dessa lagar följer också nationella standarder och regler, som våra produkter också testas för. Många i personalstyrkan lägger mycket tid på att färdigställa produktbeskrivningar. Dessutom måste de hållas sig uppdaterade på eventuella förändringar av lagar och regler för att kunna garantera säkerheten hos våra produkter.  

Ta kontakt om du vill se certifikat för någon av våra produkter.

Har du frågor?

Ta kontakt, vi hjälper gärna till.

E-mail: sales@promotiv.se
T: 08-505 000 55

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 9.00 - 17.00 måndag till fredag)

LogoTool