Product Compliance!

för total sinnesro...

Promotiv gör allt för att säkerställa att produkterna är säkra

• Varje riskprodukt har testats och certifierats.
• Certifierade testbyråer kontrollerar produkternas kvalitet, funktionalitet och säkerhet.
• Rapporter från leverantörer säkerställer att produkterna lever upp till de angivna specifikationerna.
• Om tillämpligt kan du begära en försäkran om överensstämmelse.
• Flera av våra medarbetare har i uppgift att hålla sig uppdaterade gällande aktuella lagar och
  förordningar. På så sätt kan vi garantera våra produkters säkerhet.


Promotiv är regisrerat hos Sedex

Promotiv är registrerat hos Sedex, vilket är något vi även kräver av alla våra leverantörer. En gång om året skickar vi ut vår uppförandekod till våra leverantörer så att de kan signera dokumentet och skicka tillbaka det.
Det låter oss säkerställa att även våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter och att våra produkter tillverkas under goda arbetsförhållanden.

CLIPPER:/Sedex_Grey.png


Promotiv är ISO 9001 och ISO 14001

Promotiv följer gällande krav och riktlinjer för att hantera och förbättra organisationens processer, vilket säkerställer att produkterna kontinuerligt uppfyller kundernas krav samt aktuella rättsliga bestämmelser.

CLIPPER:/Who are we/ISO 9001-positive-screen-RGB.jpgCLIPPER:/Who are we/ISO 14001-positive-screen-RGB.jpg     


Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 9.00 - 17.00 måndag till fredag)

LogoTool