Sekretesspolicy


Introduktion

Detta är sekretesspolicyn för det privata aktiebolaget CLIPPER Nordics ApS i Köpenhamn (härefter benämnt: "PROMOTIV/CLIPPER"), ägare till webbplatsen www.igopost.se.

PROMOTIV/CLIPPER är övertygade om att sekretesskyddet för denna webbplats besökare är av fundamental betydelse för tjänsternas kvalitet. PROMOTIV/CLIPPER sätter stort värde på faktumet att de personliga uppgifterna som tillhandahålls av webbplatsens användare behandlas, bearbetas, hanteras och skyddas på ett konfidentiellt, lämpligt och omsorgsfullt sätt. PROMOTIV/CLIPPER uppfyller kraven för lagen om skydd av personuppgifter (Lov om behandling af personoplysninger (200-05-31 nr. 429)).

Användaren anses ge sitt medgivande för behandling av sin personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy när användaren uppger sin personliga information på PROMOTIV/CLIPPER:s webbplats.

Behandling av personuppgifter

När du som besökare på denna webbplats begär information (dvs. en katalog), beställer produkter eller tjänster, anmäler dig till ett nyhetsbrev, ställer en fråga, lämnar en kommentar eller ett förslag eller kontaktar PROMOTIV/CLIPPER på något annat sätt, kommer dina personuppgifter, inklusive: förnamn och efternamn, adressuppgifter, e-postadress, mobilnummer eller telefonnummer att komma till PROMOTIV/CLIPPER:s kännedom.

Det kan även hända att PROMOTIV/CLIPPER inhämtar specifik personlig information via användning av cookies. Klicka här för ytterligare information om hur PROMOTIV/CLIPPER använder cookies.

PROMOTIV/CLIPPER behandlar personuppgifterna man inhämtar i enlighet med avsett syfte, nämligen att förbereda och/eller verkställa ett kontrakt, att behandla en begäran om information om sina tjänster och/eller produkter, att hantera en beställning, att skicka ut en katalog eller prisuppgift, att skapa ett konto för MyPROMOTIV-miljön eller för att besvara en fråga, kommentar eller ett förslag. Dessutom använder PROMOTIV/CLIPPER personuppgifterna för att förbättra sina tjänster och hålla dig informerad om sin verksamhet och nya produkter och tjänster. PROMOTIV/CLIPPER strävar efter att beakta dina personliga önskemål. Alla besökare som inte tidigare har ingått ett avtal med PROMOTIV/CLIPPER kommer inte att få vårt nyhetsbrev innan man personligen har anmält sig till detta.

Om du inte längre vill få erbjudanden eller information från PROMOTIV/CLIPPER, kan du informera oss om detta vid valfri tidpunkt genom att skicka ett brev till CLIPPER Nordics ApS, Richard Mortensens Vej 67A, 2300 Köpenhamn, eller ett e-postmeddelande till sales@promotiv.se.

PROMOTIV/CLIPPER tillhandahåller endast information till en tredje part om det är nödvändigt för att genomföra och utveckla dess service och avtal. Dessa partner har inte tillåtelse att använda personuppgifterna för sina egna syften. Personuppgifter som PROMOTIV/CLIPPER hämtar via Google (Universal) Analytics kommer att behandlas av Google som även kan använda dessa data i egna syften, för vilka Google har åtagit sig att uppfylla sekretess- och säkerhetskrav. Ytterligare information om detta återfinns i vår Cookiepolicy.

Användarens rättigheter

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter, eller vill inspektera, skydda, komplettera eller korrigera dessa uppgifter, kan du kontakta PROMOTIV/CLIPPER i detta syfte. Dina personuppgifter kommer att raderas på din begäran. Den ovannämnda rättigheten att motsätta sig, inspektera, skydda, komplettera, korrigera eller radera personuppgifter kan utövas både online (via sales@promotiv.se) eller via PROMOTIV/CLIPPER:s fysiska adress och en begäran om detta kommer att behandlas omedelbart.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt och på ett sätt som möjliggör identifiering, för att uppnå tidigare nämnda syften, såvida inte juridisk skyldighet för längre lagring föreligger.

Säkerhet

PROMOTIV/CLIPPER strävar efter att vidta lämpliga, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust eller någon form av otillåten användning eller behandling. Personuppgifterna skyddas via en brandvägg mellan internet och PROMOTIV/CLIPPER:s webbplats och en brandvägg på deras server.

Ansvar

PROMOTIV/CLIPPER tar inget ansvar för skador eller förluster, som sker direkt eller indirekt i anslutning till behandling, bearbetning, hantering eller skydd av personuppgifter, inklusive försämring, felaktig behandling, förlust eller publicering av dessa.

Länkar till andra webbplatser

Ett antal länkar till andra webbplatser återfinns på PROMOTIV/CLIPPER:s webbplats. Även om dessa webbplatser har valts med omsorg, har PROMOTIV/CLIPPER inget ansvar för hur dina personuppgifter behandlas av dessa företag. Av denna anledning rekommenderar vi uttryckligen att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser. PROMOTIV/CLIPPER tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår som ett resultat av behandling, hantering och/eller säkerhet angående personuppgifter i relation till dessa externa webbplatser.

Ändringar

PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten till korrigeringar eller ändringar av sekretesspolicyn. PROMOTIV/CLIPPER kommer att publicera alla korrigeringar och/eller ändringar på sin webbplats. Var god besök webbplatsen och läs sekretesspolicyn regelbundet av denna orsak.

Frågor

Om du skulle ha några frågor eller kommentarer i anslutning till PROMOTIV/CLIPPER:s sekretesspolicy, var vänlig kontakta oss skriftligen via sales@promotiv.se, eller CLIPPER Nordics ApS, Richard Mortensens Vej 67A, 2300 Köpenhamn.

Denna sekretesspolicy ändrades senast 04 januari 2016.

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 8.00 - 16.00 måndag till fredag)

LogoTool