Ansvarsfriskrivning

 

Webbplatsen

www.promotiv.se

hanteras och drivs av det privata aktiebolaget Plato Group AB (härefter benämnt "Plato Group").

Genom att använda denna webbplats och/eller visa informationen som erbjuds på eller via denna webbplats, godkänner webbplatsens användare villkoren för denna ansvarsfriskrivning. Denna ansvarsfriskrivning gäller allt innehåll på Plato Group:s webbplats och gäller för alla som besöker webbplatsen och/eller använder sig av informationen som erbjuds på (eller via) denna webbplats.

Plato Group iakttar största möjliga försiktighet vad gäller utveckling, innehåll, tillgänglighet, fullständighet, riktighet, pålitlighet och uppdatering av informationen på sin webbplats. Dock kan man aldrig garantera att informationen på denna webbplats är korrekt och/eller fullständig och/eller tillgänglig och/eller uppdaterad.

Plato Group kan inte ta något ansvar för skador eller förluster som drabbar en användare och/eller tredje part som ett resultat av användning av information, data, åsikter, idéer, osv. från webbplatsen eller felaktigheter och/eller ofullständigheter i anslutning till denna information, eller avsaknaden av möjlighet, tillfälligt eller på annat sätt, att rådfråga webbplatsens information. Samma sak gäller för skador som orsakas av att informationen inte är uppdaterad eller är inaktuell och för skador som orsakas av, eller är förbundna med, distribution av informationen via internet. Nämnda undantag från ansvar gäller för eventuella skador, i någon form, direkt eller indirekt, på grund av användningen av informationen på webbplatsen.

Alla rättigheter när det häller informationen på webbplatsen, inklusive immateriella rättigheter, tillhör Plato Group. Det är inte tillåtet att publicera, reproducera, redigera eller vidarebefordra (information på) denna webbplats, eller någon del av denna, utan föregående skriftligt medgivande från Plato Group.

Plato Group förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande fullständigt eller delvis ändra eller radera innehållet på denna webbplats och denna ansvarsfriskrivning utan föregående avisering. Alla ändringar av ansvarsfriskrivningen kommer att publiceras på Plato Group:s webbplats. Plato Group rekommenderar därför att man besöker webbplatsen och läser denna ansvarsfriskrivning regelbundet.

Denna ansvarsfriskrivning ändrades senast 24. juli 2018.

E-mail disclaimer

Innehållet i detta e-postmeddelande (inkl. bifogade filer) är endast menade för den avsedda mottagaren. Plato Group AB (härefter benämnt: "Plato Group") kan inte hållas ansvariga för regelrätt och fulländad överföring av informationen i detta meddelande, eller eventuell försening av dess mottagande. Plato Group garanterar att e-postmeddelandet har scannats för virus, men kan inte garantera eller hållas ansvariga för att det har sänts utan överträdelser eller ingrepp av en tredje part. Om ni inte är den avsedda mottagaren, ombeds ni vänligen omedelbart att meddela Plato Group om detta genom att returnera e-postmeddelandet och därefter radera det. Ni är härmed informerad om att all form av avslöjande, kopiering, distribution eller annan form av åtgärder angående innehållet i detta e-postmeddelande är förbjudet.

Denna ansvarsfriskrivning är senast uppdaterad 24. juli 2018.

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 9.00 - 17.00 måndag till fredag)

LogoTool