Ansvarsfriskrivning

 

Webbplatsen www.promotiv.se hanteras och drivs av det privata aktiebolaget Clipper Nordics ApS i Köpenhamn (härefter benämnt "Promotiv/Clipper"). Promotiv/Clipper är ett företag som är registrerat i Danmark med registreringsnummer 37168319.

Genom att använda denna webbplats och/eller visa informationen som erbjuds på eller via denna webbplats, godkänner webbplatsens användare villkoren för denna ansvarsfriskrivning. Denna ansvarsfriskrivning gäller allt innehåll på Promotiv/Clipper:s webbplats och gäller för alla som besöker webbplatsen och/eller använder sig av informationen som erbjuds på (eller via) denna webbplats.

Promotiv/Clipper iakttar största möjliga försiktighet vad gäller utveckling, innehåll, tillgänglighet, fullständighet, riktighet, pålitlighet och uppdatering av informationen på sin webbplats. Dock kan man aldrig garantera att informationen på denna webbplats är korrekt och/eller fullständig och/eller tillgänglig och/eller uppdaterad.

Promotiv/Clipper kan inte ta något ansvar för skador eller förluster som drabbar en användare och/eller tredje part som ett resultat av användning av information, data, åsikter, idéer, osv. från webbplatsen eller felaktigheter och/eller ofullständigheter i anslutning till denna information, eller avsaknaden av möjlighet, tillfälligt eller på annat sätt, att rådfråga webbplatsens information. Samma sak gäller för skador som orsakas av att informationen inte är uppdaterad eller är inaktuell och för skador som orsakas av, eller är förbundna med, distribution av informationen via internet. Nämnda undantag från ansvar gäller för eventuella skador, i någon form, direkt eller indirekt, på grund av användningen av informationen på webbplatsen.

Alla rättigheter när det gäller informationen på webbplatsen, inklusive immateriella rättigheter, tillhör Promotiv/Clipper. Det är inte tillåtet att publicera, reproducera, redigera eller vidarebefordra (information på) denna webbplats, eller någon del av denna, utan föregående skriftligt medgivande från Promotiv/Clipper.

Promotiv/Clipper förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande fullständigt eller delvis ändra eller radera innehållet på denna webbplats och denna ansvarsfriskrivning utan föregående avisering. Alla ändringar av ansvarsfriskrivningen kommer att publiceras på Promotiv/Clipper:s webbplats. Promotiv/Clipper rekommenderar därför att man besöker webbplatsen och läser denna ansvarsfriskrivning regelbundet.

Denna ansvarsfriskrivning ändrades senast 04 januari 2016.E-mail disclaimer

Innehållet i detta e-postmeddelande (inkl. bifogade filer) är endast menade för den avsedda mottagaren. Promotiv/Clipper kan inte hållas ansvariga för regelrätt och fulländad överföring av informationen i detta meddelande, eller eventuell försening av dess mottagande. Promotiv/Clipper garanterar att e-postmeddelandet har scannats för virus, men kan inte garantera eller hållas ansvariga för att det har sänts utan överträdelser eller ingrepp av en tredje part. Om ni inte är den avsedda mottagaren, ombeds ni vänligen omedelbart att meddela Promotiv/Clipper om detta genom att returnera e-postmeddelandet och därefter radera det. Ni är härmed informerad om att all form av avslöjande, kopiering, distribution eller annan form av åtgärder angående innehållet i detta e-postmeddelande är förbjudet.

Denna ansvarsfriskrivning är senast uppdaterad 04. januari 2016.

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 8.00 - 16.00 måndag till fredag)

LogoTool